سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر شریعتمداری – عضو هیأت علمی دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
امین فلامکی – عضو هیأت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

یکی از روشهای مورد توجه و رو به گسترش دررفع آلودگی از خاکهای رسی فرایند الکتروکینتیک است. نتیجة فرایند الکتروکینتیک در خاک حرکت آب، یونها و ذرات باردار در اثر اعمال میدان الکتریکی می‌‌باشد. در این تحقیق دو آزمایش بر روی دو رس با نام تجاری کائولن انجام گرفت. نمونه‌‌ها با فنل آلوده شده تا بازدهی فرایند در حذف آن از خاک تعیین گردد. تأثیر میدانهای الکتریکی بر روی رس در شرایط جریان ثابت بررسی شد. آزمایشها کوتاه مدت بوده و زمان آنها حدود ۵۰ ساعت در نظر گرفته شد . فنل در خاک حرکت کرده و در یکی از آزمایشها تا بیش از ۸۰ درصد از خاک استخراج گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشها فرایند الکتروکینتیک در حذف فنل به عنوان یک مادة قابل حل در آب در کوتاه مدت روش مؤثری است، اما به دلیل پیچیدگی به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. همچنین به منظور بررسی حرکت هیدروکربنهای نفت در خاکهای رسی آلوده به مواد نفتی، نمونه‌های طبیعی از منطقه پالایشگاه تهران تهیه و پس از یکنواخت کردن، تحت میدان الکتریکی قرار داده شد. نتایج آزمایشها نشان داد که هیدروکربنهای نفت به دلیل حلالیت کم، غیر قطبی بودن و جذب به خاک تحت تأثیر جریان الکترواسمز و مهاجرت یونی قرار نمی‌‌گیرند حتی تزریق متانول به عنوان یک ماده حلال هیدروکربنهای نفت به سلول آند یا به درون خاک در افزایش بازدهی تأثیر کمی دارد