مقاله استفاده از الگوريتم ACO در طراحي شبکه هاي توزيع شعاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: استفاده از الگوريتم ACO در طراحي شبکه هاي توزيع شعاعي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم ACO
مقاله طراحي شبكه هاي توزيع شعاعي
مقاله الگوريتم PSO
مقاله الگوريتم تعيين سطح تغذيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن فكر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دوست فاطمه مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقي يزدي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوريتم ACO يکي از روش هايِ مناسب بهينه سازي در حل مسايل پيچيده برگرفته از طبيعت كولونيِ مورچه ها است. در اين مقاله براي اولين بار از اين الگوريتم در طراحي بهينه شبكه هاي توزيع شعاعي كه در آنها مسير تغذيه مشخص است، استفاده مي شود. اين الگوريتم ضمن ارايه ميزان نفوذ هر يك از سطوح ولتاژ در شبكه مورد مطالعه، ظرفيت بهينه ترانسفورماتورها و سطح مقطع بهينه فيدرها را در هر يك از سطوح ولتاژي ارايه مي نمايد. الگوريتم فوق بر روي يك شبكه نمونه ۲۳ شينه اجرا شده و نتايج آن نشانه برتري روش ارايه شده نسبت به روش الگوريتم PSO و الگوريتم سطح تغذيه است. نقطه قوت اين الگوريتم سرعت بالا، يعني بيشتر از ۲۴۰ برابر الگوريتم تعيين سطح تغذيه و بيش از ۱۸ برابر الگوريتم PSO و همچنين کاهش ۱۰ درصدي (بطور متوسط) قيمت نهايي در مقايسه با ديگر الگوريتم هاي موجود به سبب اضافه کردن ظرفيت ترانسفورماتورها به عنوان متغير فضاي جستجو مي باشد.