سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
شهریار لطفی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
امید بوشهریان – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
امیر اعوانی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

هدف از این مقاله, تبدیل اتوماتیک کد سریال به کد موازی بهینه است . کاربرد، تسریع قابل ملاحظه محاسبات ع لمی بر روی سوپرکامپیوتر هاست. نکته قابل توجه، تبدیل اتوماتیک حلقه های سریال به حلقه های موازی در سوپرکامپایلرها ست. تبدیل اتوماتیک حلقه ها منجر به حل دستگاه معادله ها و نامعادله هایی می گردد که به علتNP-Complete بودن با روشهای عادی به سادگی قابل حل نیستند . لذا، در این مقاله روشی نوین با استفاده ازالگوریتمهای ژنتیکی جهت تبدیل اتوماتیک کد سریال حلقه ها به حلقه های موازی ارائه و ارزیابی شده است