سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
زهرا عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،
عیسی سلاجقه – استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
روشهای بهینهیابی موجود برای حل مسائل سخت بطور عمده شامل تعداد بسیار زیادی متغیر و محدودیت میباشند که از کارایی عملی آنها در حل مسائل با ابعاد واقعی میکاهد بدین علت در دهههای اخیر استفاده ازالگوریتمهای فوق ابتکاری مورد توجه قرار گرفته است.در این بین الگوریتمهای فوق ابتکاری بدلیل ساختار ساده وتواناییهایی که از خود نشان دادهاند مورد استفاده قرار گرفته است .ازطرفی تحقیقات زیادی درمورد انواع مختلف روشهای بهینه سازی خرپاها چه از لحاظ بهینه سازی شکل وچه از لحاظ بهینه سازی اندازه درسازه معرفی شده اند؛آقای Dorigo یک روش جدیدبهینه سازی به نام Optimization Ant Colony را درسال 1991 پایه ریزی کرد.دراین تحقیق سعی شده است نسبت بهینه ارتفاع به دهانه گنبدهای دولایه فضاکار با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان بدست آید