سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمصطفی عقیلی – ارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه مازندران- دانشکده فنی کار

چکیده:

در طراحی شبکه های آبرسانی همواره می بایستی دو اصل را مد نظر قرار داد .یکی اینکه آبی با کیفیت مناسب بدست مصرف کننده برسد ، دیگر اینکه انتقال و توزیع این آب از نظر اقتصادی مقرون بصرفه باشد . استفاده از روشهای طراحی بهینه منجر به ارضاء اصل دوم خواهد گردید . در این مقاله روشی جهت طراحی بهینه شبکه های آبرسانی ارائه شده است که ضمن رعایت استانداردهای طراحی ، منجر به کاهش هزینه گردیده است . بدین منظور از دو نرم افزار بهینه سازی موسوم به DOT و DOC تحت الگوریتمی نا مقید و غیر خطی به نام تابع جریمه جهت طراحی بهینه شبک ه های آبی استفادهشده است . از تابع جریمه به جهت نامقید نمودن مساله بهینه سازی مقید استفاده شده است بدین ترتیب حجم مساله بهینه سازی کاهشیافته و محاسبات عددی توسط رایانه کاهش خواهدیافت . استفاده از این نرم افزا ر ، انجام تکرارهای متوالی و خسته کننده ای که برای تحلیل شبکه در هنگام استفاده از نرم افزارهای سنتی مثل loop لازم بوده است را از بین برده است . قابلیتهای روش مورد نظر با حلیک مثال و مقایسه آن با جوابهای بدست آمده از روش طراحی سنتی مورد مقایسه قرار گرفته است