سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد علی بزرگ زاده – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل
محمد مهدی عبازاده – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل

چکیده:

در این مقاله، چندین روش تکاملی برای حل مسأله رنگ آمیزی گراف معرفی می شود. روش های تکاملی ارائه شده، برای حل این مسأله مبتنی بر ساختار کروموزوم دوپارچه متشکل از قسمت مشخص کننده ترتیب رنگ آمیزی و قسمت مشخص کننده استراتژی رنگ آمیزی می باشد. بر طبق نتایج آزمایشات، روش چندعضوی دارای جهش هوشمند که در آن جمعیت هر نسل تنها از فرزندان نسل قبلی تولید م یشوند، برتر از دیگر روشها بوده است. آزمایشات بر روی ۶ گراف از ۳ سری متفاوت گراف های استاندارد مسابقات DIMACS انجام گرفته است. در مقایسه با نتایج برنامه های شرکت کرده در این مسابقات، نتایج حاصل از بهترین روش ارائه شده، رضایت بخش است و غیر از یک برنامه، از سایر برنامه ها بهتر بوده است. ضمن آنکه از مزایای این کار نسبت به الگوریتم های تکاملی ارائه شده قبلی، این است که در اینجا، نیازی به اجرای متوالی برنامه با تعداد رنگ های متفاوت نیست، همچنین،ساختار کامل تر کروموزوم، که بیان کننده رنگ آمیزی یکتا از گراف است، و عملگر جهش مبتنی بر دانش مسأله از دیگر ویژگی های آن است.