سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا شکوهی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) ، قزوین، ایران
محمدباقر نحوی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی ، شرکت مهندسی مشاور آب کاوش سرزمین
منصور نوعی – کارشناس ارشد هیدرولیک و سازه، شرکت مهندسی مشاور آب کاوش سرزمین
اردشیر آرین – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسی مشاور آب انرژی محیط

چکیده:

این مقاله به بررسی اثرات استفاده از الگوریتم های روندیابی جریان های سطحی در تصمیم گیری های کلانطرحهای کنترل سیلاب پرداخته است . روش های مختلف ردیابی مسیر جریان در محیط GISو نحوه عملکرد الگوریتم مورد استفاده در ARCVIEW نشان داده شده است . در مطالعه موردی نشان داده می شود که چگونه استفاده از ابزارهای متداول و نهایتاٌ نظر کارشناسی می تواند منجر به تعریف سناریویی غیر واقعی گردد . الگوریتم های یاد شده در همین مورد نشان داده اند که چگونه می توان ماورای شواهد تاریخی، به مسیرهای احتمالی جریانهای سیلابی حدی دست یافت . چنین امری برای منطقه موردمطالعه منجر به ارائه راه حل هایی کاملاٌ متفاوت برای کنترل سیلاب گردید .