سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا حسن بیگی بیدگلی – استادیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه مهندسی فنی کشاورزی
رضا امیری چایجان – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
برات قبادیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کاربرد تراکتورهای دوچرخ در کشور ما تنها محدود به کاربردهای مزرعه ای نمی باشد، بلکه از آنها برای حمل و نقل محصولات کشاورزی و سرنشینان در جاده های آسفالت و خاکی روستایی، همچنین سطوح دارای پوشش گیاهی استفاده میشود. اندازه گیریها نشان داد که تراز سروصدای این ماشینها بهdB(A)92 میرسد که بیشتر از حد استانداردdB(A)85 است؛ بنابراین اجرای برنامه های کنترل و کاهش صدا یا حداقل محافظت از کاربران ضروری به نظر میرسد. پیش شرط کنترل و کاهش صدای این دستگاهها دانستن میزان تراز فشار صدا، همچنین محتوای فرکانسی صدای منتشر شده از آنها میباشد. از اینرو، این پژوهش به منظور بدست آوردن و تخمین محتوای فرکانسی صدای تراکتور دوچرخ ۱۳ اسب بخار در باند فرکانسی ۱/۳اکتاو انجام شد. در این تحقیق از شبکة عصبی مصنوعی با الگوریتم پس انتشار خطا برای پیش بینی دقیق مقادیر طیف ۱/۳ اکتاو تراز فشار صدای دستگاه استفاده شد. سیگنالهای صدای ساطع شده از دستگاه در مکانی که براساس استانداردهای بین المللی مهیا گردیده بود، اندازه گیری شدند و سپس در حوزه زمان و فرکانس در محدوده شنوایی انسان (۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز) مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی نتایج نشان داد که شبکة پرسپترون چهار لایه با الگوریتم پس انتشار خطا، دولایة پنهان، یازده نُرون در لایة پنهان اول و پنج نُرون در لایة پنهان دوم برای پیش‏بینی طیف ۱/۳ اکتاو تراز فشار صدای تراکتور در موقعیت گوش راننده و در شرایط حمل و نقل بار و سرنشینان با استفاده از پارامترهای ورودی سرعت موتور، نسبت دندة، نوع جاده (خاکی، آسفالت و چمن) و مراکز فرکانسی طیف ۱/۳ اکتاو مناسب است.