سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احسان محیطی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی ارومیه
سامان خلیل پوراذری – مربی، گروه مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگ
سمانه صفاپرور – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

ماشینکاری آلتراسونیک یکی از روشهای پیشرفته برای ماشینکاری قطعات سخت با دقت تولیدی بالا میباشد. با توجه به شدت تأثیر- پذیری ماشینکاری آلتراسونیک از پارامترهای ورودی فرآیند، در اینمقاله با بهرهگیری از الگوریتم ژنتیک، اقدام به یافتن مقادیر ورودی بهینۀ فرآیند برای حصول به کمینۀ مقدار زبری سطح شده است. پس از انجام آزمایشات عملی بر روی قطعۀTi6Al4V گرید پنج،روابط حاکم بر پارامترهای ورودی و خروجی به صورت جداگانه مشخص گردید. سپس مقادیر مناسب برای پارامترهای ورودی شامل اندازه ذرات، جنس ذرات، دامنه و فرکانس ارتعاش ابزار جهترسیدن به کمترین مقدار زبری سطح توسط الگوریتم ژنتیک تعیین گردید. با توجه به مقادیر متغیرهای خروجی حاصل از الگوریتم ژنتیک، تحلیل انجام گرفته رشد مناسبی را در مقادیر کیفیت سطح قطعه کار در فرآیند آلتراسونیک نشان میدهد. ارزیابی نتایج این تحقیق نشان دهنده کارآیی بالای الگوریتم ژنتیک در انتخاب سریع و مناسب پارامترهای ورودی ماشینکاری آلتراسونیک میباشد.