سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی عظیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
رضا امیری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سعید واحدی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندرقند
اسماعیل داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشگاه تهران

چکیده:

در اصلاح نبات و دام بهترین افراد برای دوره بعدی اصلاح ، بر مبنای ارزش فنوتیپی مشاهده شده برای صفات مورد نظر انتخاب می شوند. هنگامی که بیش از یک صفت مد نظر به نژادگر باشد ، شاخص انتخاب روش پیشنهاد شده ای برای انتخاب م ی باشد که معمولاً ارزش یک فرد را از طریق ایجاد شاخصی از صفات تعیین می کند. با توجه به اهمیت کاربرد شاخص انتخاب در اصلاح نبات و دام و همچنین حجم بالای اطلاعات لازم در شاخصانتخاب، تصمیم گرفته شد تا با عملگر انتخاب در الگوریتم ژنتیک ، فضای یک جمعیت در حال انتخاب طبیعی را شبیه سازی کرده و از این طریق به راحتی و با سرعت و دقت بالا افراد مورد نظر و برتر از جمعیت اصلاحی انتخاب شوند . این روش علاوه بر مزایای فوق دارای نتایج مفید دیگر از قبیل ارزیابی تعداد نا محدود فرد و صفت در برنامه انتخاب ، نمایش مقادیر کل و همچنین امتیاز هر صفت در هر فرد به صورت جداگانه، قابلیت رتبه بندی افراد برحسب امتیاز نهایی، تعیین حد آستانه مطلوب برای نمایش دادن افراد بالاتر از این حد آستانه و مزایای دیگر می باشد. برای تائید الگوریتم از یکسری داده های مربوط به شاخص انتخاب در چغندر قند استفاده شد که نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک را تائید کرد.