سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
علیرضا فرهودی – دانشجوی کارشناسی ارشد
پیمان نادری می آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدرجایی تهران

چکیده:
در این مقاله، با در نظر گرفتن یک سیستم قدرت شناخته شده با ۴ ماشین و ۱۰ باس، به عنوان شبکه استاندارد، خطی سازی معادلات شبکه حول نقطه کار انجام و مدل فضای حالت سیستم حاصل شده است. با بدست آوردن مدهای سیستم، آنالیز حساسیت انجام و پایدار سازدینامیکی برای ماشینهای حساس سیستم از طریق کنترل بهینه خطی با استفاده از فیدبک حالت صورت پذیرفته است. سپس با در نظرگرفتن الگوریتم ژنتیک در ساختار کنترل بهینه خطی، نتایج بهتری نسبت به حالت قبل حاصل شده. استفاده از این الگوریتم بصورت آنلاین در ساختار کنترل بهینه خطی، از نقاط قوت این مقاله می باشد. در پایان یک سری از نتایج شبیه سازی در نرم افزار شبیه ساز متلب، صحت الگوریتم پیشنهادی را اثبات می نماید