سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گلاره ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین میران بیگی – عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه تربیت مدرس
احسان اله کبیر – عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به کمک طیف سنجی جرمی، آزمایش تنفس میتواند به عنوان یک ابزار ایمن، قدرتمند و غیر تهاجمی , برای تشخیص بسیاری از بیماریها بکار رود . اما پروفایل تنفسی حاصل از آنالیز طبف سنجی جرمی ، مخلوطی از طیف های جرمی گازهای تنفسی است که برای ارزیابی پروفایل باید از هم تفکیک شوند . علیرغم کار زیادی که تا کنون در زمینه تفکیک منحنی با توجه به کاربردهای متنوع آن انجام گرفته است ، تلاش بسیار کمی در زمینه استفاده از روشهای هوشمند به منظور تفکیک منحنی های روی هم افتاده گزارش شده است . در این مقاله از الگوریتم ژنتیک ، جهت تفکیک طیف های هوای بازدم، تشخیص هر یک از اجزا و تعیین غلظت آنها استفاده می شود . نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک می تواند به عنوان یک روش جدید و مناسب در زمینه تفکیک منحنی بکار گرفته شود .