سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – دانشگاه تهران
رضا توکلی مقدم – دانشگاه تهران
مریم محمدی پور – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله مدلی برای حل مسأله زمانبندی کارگاهی توسعه یافته که در آن شرایط واقعی با استفاده از مفاهیم فازی مد نظر قرار گرفته اند . برای حل مسأله مورد نظر که در آن زمان های پردازش کارها فازی در نظر گرفته شده اند، هیوریستیک انتقال گلوگاه که روش مؤثری برای حل مسائل زمانبندی کارگاهی می باشد، تعمیم یافته است . در روش تعمیم یافته، از الگوریتم ژنتیک برای حل زیر مسأله بهینه سازی موجود استفاده شده است . این الگوریتم برای حل مدل ریاضی غیرخطی مسأله [فرمول در متن مقاله] که در آن زمان های ترخیص، پردازش، و موعدهای تحویل هر کار فازی می باشند، به کار رفته است .
با توجه به اینکه مسأله [فرمول در متن مقاله] شدیدًا NP−hard است، استفاده از روش های متا هیوریستیک برای حل آن پیشنهاد می گردند . جواب های به دست آمده توسط الگوریتم ژنتیک در هیوریستیک انتقال گلوگاه اعمال شده و در پایان مقاله نتایج عددی حل دو مسأله نمونه ارائه شده است