سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک مظفری – دانشگاه صنعتی شریف پژوهشگاه نیرو
علیمحمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف پژوهشگاه نیرو
علیرضا شیرانی – پژهشگاه نیرو
آزاده مظفری – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه ساختار قوانین حاکم بر صنعت برق کشورهای مختلف به گونه ای تغییر کرده است که امکان ایجاد رقابت در تولید و مصرف انرژی الکتریکی بیش از پیش فراهم آمده است . توان راکتیو از جمله سرویسهای مهم جانبی است که تأمین نامناسب آن می تواند موجب فروپاشی ولتاژدرنواحی مختلف و در بدترین حالت، در کل نواحی سیستم قدرت بشود . این مقاله با فرض مستقل بودن نحوه تهیه توان راکتیو لازم جهت کاهش تلفات سیستم از توان راکتیو مورد نیاز برای حفظ پایداری ولتاژ شبکه، به ارائه روشی برای تأمین توان راکتیو ذخیره در شبکه های قدرت تجدید ساختار شده
می پردازد . ساختار معرفی شده بر اساس معادلات پخش بار بهینه در سیستم قدرت مدل سازی میشود . مهمترین هدف این برنامه ریزی بر آورده ساختن و حفظ حداقل حاشیه پایداری ولتاژ یا فاصله تا نقطه ناپایداری ولتاژ در شبکه قدرت مفروض می باشد . بهترین پاسخ ممکن در فضای امکان مساله , از طریق الگوریتم بهینه سا زی P.S.O محاسبه خواهد شد . نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی , بر روی شبکه ۹ شینه WSCC ارائه می شود . پاسخهای به دست آمده از این روش با نتایج حاصل از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک مقایسه میشوند