سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
علی جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

چکیده:

بر اساس نگرش منبع گرا و نگرش فعالیت گرا مزیت های رقابتی پایدار بطور عمده ناشی از دانش اساسی سازمانی هستند که بوسیله منابع ملموس و غیر ملموس آن بدست می آید. چنین دانشی است که موجب خلق ارزش برای شرکتها می شود. الگوگیری (بنچ مارکینگ) استراتژیک دانش نوعی دانشی است که بطور مستقیم بر مبنای هر دو رویکرد فوق بنا شده است. در این متدولوژی با ارائه شیوه ای نوین به رفع کاستی های SWOT سنتی می پردازد. در این مقاله سعی داریم تا سیستم الگوگیری سرمایه فکری نامشهود را شرح نموده و منابع و فواید آن را در کسب مزیت رقابتی پایدار سازمانی نشان دهیم.