سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوید سیاه پلو – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

الیاف پلیمری مرکب از مجموعه ای از مواد مرکب پیشرفته که توانایی تغییر در مقاومت و بهسازی قابل ملاحظهء ساختمانهای با مصالح بنایی را داراست تشکیل شده است . وزن سبک آنها باعث می شود که بدون تغییر قابل توجه در وزن سازه , تغییری در نیروهای داخلی ناشی از تکانهای لرزه ای ( زلزلـه ) ایجـاد نگردد . مقاومت این دسته از مواد , در حالت الیاف FRP تزریق شده با شیشه و سختی آنها نشان دهنده این مطلب است که این مصالح می ت وانند پاسخ تغییرشـکل سازه را در برابر بارهای وارده به طور محسوسی بهبود بخشند . اگرچه آزمایشات بیشتری احتیاج است  اما FRP مسیر و گام جدیدی در امکان استفاده ایـن مـصالح در تقویت ساختمانهای بنایی ایجاد نموده است . در این مقاله ابتدا الیاف پلیمری مرکب به عنوان یکی از مصالح مورد استفاده در مقاوم سازی ساختمانهای بنایی به تفصیل معرفی شده و تاریخچه پیدایش آن، انواع موجود آن در بازار و مزایا و معایب ان بررسی می گردد . سپس کاربرد الیاف پلیمری مرکـب را در مقـاوم سـازی قسمتهای مختلف ساختمان بنایی از قبیل ستون، ارکها وقوسها،دیوا ر های باربر و غیره بررسی میگردو تاثیر این الیاف در تغییر مقاومتهای خمشی ، برشی و محوری این اعضا بررسی می گردد . در انتها نتایج حاصل به صورت راهکارهایی ارائه می گردد