سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
علیرضا زرکامی – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه گیلان
حامد حق شنو – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه گیلان

چکیده:

امروزه استفاده از مواد ضایعاتی در ساخت بزرگراه ها بسیار مورد توجه محققین و مهندسی راه سازی است. کاربرد این مواد از یک سو به کاهش آلودگی زیست محیطی و از سوی دیگر به اقتصاد طرح کمک می نماید. انتخاب نوع محصول ضایعاتی مناسب به عنوان ماده جایگزین در ساخت راه و تعیین خصوصیات مکانیکی و دوام آن امری مهم و ضروری است. در این پژوهش، گزارشی در رابطه با استفاه از الیاف ضایعاتی پلی آمید در تثبیت اساس ماسه ای راه با سیمان ارائه شده است. برای این منظور خصوصیات مکانیکی و دوام مصالح سیمانی تثبیت شده و مسلح به الیاف پلی آمید و غیر مسلح بررسی و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که کاربرد الیاف پلی آمید با درصد وزنی مناسب، پیوند مناسبی را با مخلوط خاک سیمان ایجاد می نماید. همچنین استفاده از ماده ضایعاتی سبب افزایش قابل توجه مقاومت فشاری و دوام مخلوطهای اساس ماسه سیمانی می شود.