سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی –
اکبر باغوند – دانشکده محیط زیست- دانشگاه تهران

چکیده:

در مقاله حاضر ضمن شناخت زباله های شهری استان مازندران از نظر کمی و کیفی، نسبت به طراحی، ساخت و راه اندازی یک دستگاه هاضم ۲۵ لیتری برای تصفیه بی هوازی زباله های این استان اقدام و از روش آنالیز خوشه ای برای شناخت روابط اجزاء زباله برای اولین بار در کشور استفاده شد . نتایج تحقیق نشان می ده د که رابطه بسیار قوی بین ارزش حرارتی زباله تر، زباله خشک، نسبت کربن به نیتروژن و مواد کاغذی در زباله استان مازندران وجود دارد . راهبری هاضم تحت شرایط گرما دوست ( ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد ) و گرمای میان دوست (درجه حرارت ۳۳ تا ۳۷ درجه سانتی گراد ) انجام شد . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که میزان تولید گاز متان در شرایط گرما دوست بیش از دمای میان دوست است، لیکن راهبری هاضم تحت دمای میان دوست بمراتب ساده تر از شرایط گرما دوست است . میزان تولید گاز متان بین ۰/۲۱ الی ۰/۶۵ مترمکعب به ازای هر کیلوگرم زباله فساد پذیر متغیر است . براساس نتایج تحقیق حاضر و تعمیم آن به کل زباله های استان مازندران حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز متان در طی سال قابل تولید است . بعبارت دیگر این میزان گاز تولیدی معادل ۱۱۱۹۶۳۴ میلیارد کالری دارای ارزش حرارتی است که در صورت استفاده از آن برای تولید برق می توان حدود ۱/۳ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرد (معادل ۱/۰۸ کل برق مصرفی کشور در سال ۱۳۸۴). برای تولید این میزان برق نیاز به ساخت و راه اندازی یک نیروگاه با ظرفیت تقریبی ۳۰۰ مگاوات می باشد. بدین ترتیب می توان حدود ۱۸% از کل برق مصرفی استان مازندران را از این طریق تامین نمود.