سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عزت الله رئیسی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محسن رضائی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
P.Rowe –

چکیده:

کیفیت بعضی از چشمه های کارستی تاقدیس رحمت برخلاف انتظار کم بوده و تیپ آب کلروره می باشد. ایزوتوپ اکسیژن ۱۸ و هدایت الکتریکی در ۲۲ منبع آب شامل چشمه ها، رودخانه ، آب دریاچه طشت و پیزومتزهای اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که علت شور شدن چشمه های کارستی ابرفت مجاور می باشد. آبهای شور آبرفت مجاور از زیر بداخل لایه آبدار کارستی نفوذ کرده و با آبهای کارستی مخلوط شده و از چشمه های شور خارج می گردد.