سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملک محمد رنجبر – استادیار دانشکده فنی- دانشگاه گیلان
علی خیرالدینی – استادیار دانشکده فنی- دانشگاه سمنان
فرحناز میوه ای – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

با توجه به اینکه بر خی از ساختمان های بتن آرمه موجود مقاومت مناسبی در برابر بارها ی لرزه ای ندارند،لازم است روشی مناسب و اقتصادی جهت مقاوم سازی این ساختمان ها بکار رود. یکی از روش های مناسب دراین راستا استفاده از بادبند زانویی است . در این نوع مهاربند عضو قطری تأمین کننده سختی سیستم است،در حالیکه عضو زانویی با جاری شدن خود در زلزله های شدید شکل پذیری لازم را فراهم می کند و مانند یک فیوز شکل پذیر عمل کرده و مانع کمانش عضو قطری می شود . بدین طریق سختی و شکل پذیری تؤامًا برای سازه فراهم می گردد . در این مقاله هدف بررسی رفتار این نوع بادبندی در تقویت قاب های بتن آرمه می باشد .بدین منظور ابتدا جهت دستیابی به مشخصات هندسی و خواص مقاطع بهینه، رفتار این نوع مهاربند بصورت پارامتریک بررسی شده است . در ادامه به کمک مشخصات هندسی بدست آمده اثر این نوع مهاربند بر روی سختی و شکل پذیری قاب های چند طبقه مهاربندی شده با بادبند زانویی و بادبند ضربدری مقایسه شده است. بررسی های انجام شده حاکی از اثر مثبت این نوع مهاربندی در افزایش سختی و شکل پذیری قاب های بتن آرمه کوتاه (تا پنج طبقه) می باشد