مقاله استفاده از باريكه هاي الكتروني براي رنگ زدايي محلول هاي آبي رنگزاهاي رآكتيو و اسيدي در حضور آب اكسيژنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۶۸ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: استفاده از باريكه هاي الكتروني براي رنگ زدايي محلول هاي آبي رنگزاهاي رآكتيو و اسيدي در حضور آب اكسيژنه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتوهاي الكتروني
مقاله رنگ هاي رآكتيو و اسيدي
مقاله رنگ زدايي و تخريب پذيري
مقاله آب اكسيژنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارساييان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انوري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه منيره
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي شعباني علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهجت عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، تخريب پذيري و رنگ زدايي رنگ هاي تجاري رآكتيو و اسيدي (RB5) و (AR151) پرتودهي شده با باريكه هاي الكتروني مورد بررسي قرار گرفته است. محلول آبي هر دو رنگ با غلظت ۱۰۰ ppm تا دزهاي مختلف ۱، ۳، ۶ و ۹ كيلو گري پرتودهي شدند. تغييرات طيف جذبي، ميزان رنگ زدايي، pH و اكسيژن شيميايي موردنياز آن ها آزمايش شد. علاوه بر اين اثر دز جذبي و افزايش آب اكسيژنه بر روي رنگ RB5 مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. نتايج آزمايش ها نشان داد كه محلول رنگي رنگ هاي رآكتيو و اسيدي به طور موثري با پرتوهاي الكتروني تخريب و رنگ زدايي مي شوند. نوار جذبي رنگ هاي RB5 و AR151 در دز ۱kGy به سرعت كاهش يافته و در دز ۹kGy تقريبا به طور كامل ناپديد گرديد. هم چنين ميزان رنگ زدايي محلول RB5 با افزايش غلظت آب اكسيژنه تا ۵mmol/L و در دز ۱kGy به بالاتر از ۷۸/۹۹% رسيد. pH محلول هاي رنگي مورد آزمايش نيز به دليل توليد اسيدهاي آلي و معدني كاهش يافت.