سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی پور – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه الکترونیک
احسان اله کبیر – دانشگاه شهید باهنر، بخش مهندسی برق، هسته پژوهشی پردازش تصویر

چکیده:

در این تحقیق، سیستم جدیدی برای تلفیق ویژگیهای معنایی و ویژگیهای سطح پایین برای بازیابی کارآمد تصویر ارائه شده است . سیستم پیشنهادی از طبقه بندی فازی برای ایجاد ویژگیهای معنایی تصاویر استفاده می کند. همچنین در این سیستم ، از مفهوم بازخورد ارتباط برای یادگیری بلند مدت و کوتاه مدت استفاده می شود . هدف از یادگیری بلند مدت ، تصحیح ویژگیهای معنایی در خلال کار کاربران متفاوت با سیستم است و از یادگیری کوتاه مدت در جهت درک منظور یک کاربر خاص از تصاویر دلخواهش استفاده می شود . یک نمونه نوعی از سیستم پیشنهادی روی یک پایگاه شامل ١٠٠٠ تصویر پیاده سازی شده است . نتایج پیاده سازی ، استفاده از طبقه بندی بهمراه یادگیری بلند مدت را در تلفیق ویژگیهای دیداری و معنایی برای بازیابی کارآمد تصویر تایید می کند.