مقاله استفاده از بازي هاي علمي در بهبود يادگيري مفاهيم مکانيک براي دانش آموزان متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: استفاده از بازي هاي علمي در بهبود يادگيري مفاهيم مکانيک براي دانش آموزان متوسطه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوانين نيوتن
مقاله فيزيک پرواز
مقاله موشک هاي کاغذي
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: فرنودي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش هاي اخير نشان داده اند که درک قوانين نيوتن و استفاده از آنها در مسایل واقعي زندگي روزمره براي بسياري از دانش آموزان چندان ساده نيست. يکي از موضوع هاي زيبا و جذاب که اکثر دانش آموزان به آن علاقه نشان مي دهند، فيزيک پرواز است. در اين مقاله، از فيزيک پرواز براي توجيه حرکات مختلف موشک هاي کاغذي استفاده شده است و از اين مثال براي آموزش مفاهيم و کاربردهاي قوانين نيوتن و حرکت روي مسير دايره اي سود برده ايم. در اين پژوهش ۵۰ نفردانش آموز دختر و پسر، درسه کارگاه آموزشي، با طراحي و ساخت انواع موشک ها، که نوع حرکت ويژه اي را بر اساس اصول و قوانين مکانيک دارند، درگير شدند. مقايسه نتايج ارزيابي پس آزمون اين گروه با پيش آزمون آنها، نشان داد که اين کارگاه بر يادگيري قوانين نيوتن و کاربردهاي آن تاثير مثبتي داشته است و در ارزيابي، پاسخ هاي صحيح بيشتري بوده اند. در ضمن نگرش بهتري نسبت به فيزيک و کاربرد آن پيدا کرده بودند.