سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی رحیم نژاد – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشکده مھندسی شیمی
نادر مختاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شھرضا
قاسم نجف پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الھ آملی
سید علی اصغر قریشی –

چکیده:

پیل سوختی بیولوژیکی دستگاهی میباشد که انرژی بیو شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می نماید.اساس این نوع پیل ها اینگونه می باشد که سوبسترا توسط یک میکروارگانیسم یا آنزیمی اکسید می گردد و بواسطه این فرآیند جریان الکتریسیته تولید می گردد. ساکرومایسیس سرویسی