سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی زمانیان – دانشگاه صنعتی شریف
سیدحسن صحرانورد – شرکت ساختمانی بتون پاش

چکیده:

در این مقاله سعی شده است که با توجه بیشتر مشکلات ناشی از اجرای پوشش تونل ها به روش سنتی، با ارائه روشهای نو در حذف این نقایص تا حد امکان ضرایب ایمنی در مقابل بارهای زلزله فراهم آید. در این مقاله با مصرف شاتکریت الیافی انعطاف پذیر بعنوان پوشش اولیه و ثانویه، علاوه بر فائق آمدن به مشکل خوردگی آرماتور در روشهای سنتی با امکان ترخیص تنش زمینعلاوه بر ایجاد اندرکنش کامل میان زمین و پوشش نهایی، بخش قابل توجهی از بار به خود زمین واگذار می شود. در پایان با بررسی سیستم پوشش تک پوسته ای تونل راه آهن دوراهان – لوداب، مقایسه ای بین سیستم پوشش سنتی و سیستم تک پوسته ای پیشنهاد شده برای این تونل، بعمل آمده است.