سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدتقی منصوری کیا – مدیردفترسازه وهیدرولیک،سازمان آب و برق خوزستان
علیرضا رضانیا – معاونت طرح وتوسعه شبکه های آبیاری وزهکشی سازمان آب و برق خوزستان
داراب دهقان – سرناظرکانال انتقال آب پروژه شهیدچمران، شرکت مهندسین مشاورآب وخاک ت

چکیده:

استفاده از بتن با ماسه بادی بجای بتن معمولی در لاینینگ کانالها می تواندازنظراقتصادی قابل توجه باشد.این گزینه در بسیاری از پروژه های استان خوزستان(که ماسه بادی در آنها به وفور یافت می شود ) ارجحیت قاطع دارد .در این تحقیق ویژگیهای فنی با ماسه با دی توسط آزمایشهای انجام شده برروی نمونه های اینگونه بتن ها و نیز مقایسه های اقتصادی استفاده ازآنهابجای بتن معمولی ارائه گردیده است.