سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صغری عالیشان اوریمی – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی تمدن یزدیان – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

هم اکنون به دلیل به پایان رسیدن عمر مفید بعضی از ساختمان ها و لزوم تخریب آنها و با توجه به اینکه درصد بالایی از این ساختمان ها بتنی هستند و پس از تخریب میزان قابل توجهی نخاله بتنی بر جا می ماند که می توان به عنوان یک منبع سنگدانه مورد توجه قرار گیرد. نظر به اینکه این نخاله ها غیر قابل بازگشت به چرخه طبیعت می باشند بازیافت این نخاله ها از نظر زیست محیطی اهمیت پیدا می کند. و همچنین با کاهش استفاده بی رویه از منابع سنگدانه طبیعی در حفظ منابع طبیعی کمک شایانی می کند. و نیز بازیافت نخاله های بتنی از جنبه اقتصادی مورد توجه است و باعث کاهش قیمت تمام شده بتن تولیدی میشود. در این مقاله استفاده مجدد از بتن های با مقاومت بالا برای تولید بتن های سازه ای مورد بررسی قرار گرفته است. و نیز تاثیرات استفاده از این نوع سنگدانه در چگالی بتن و جذب آب با بتن معمولی مقایسه شده است.