سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد شهنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

توجه به نیاز شدید به ا ستفاده از خطوط کمپک ت بجای خطوط معمولی انتقال انرژی ، که برای دستیابی به اهدافی همچون کاهش ابعاد دکل و بط بع کاهش حریم و شدت میدان مغناطیسی در اطراف خطوط انتقال صورت می گیرد، تلاشهایی جهت کاستن هر چه بیشتر ابعاد کل صورت می گیرد . یکی از این روشها که در این مقا له مورد بحث قرار گرفته، حذف سیم زمین از روی دکلهای خطوط کمپکت می باشد که به این ترتیب از ارتفاع دکلها کاسته شده و برای محافظت از خطوط انتقال در برابر صاعقه، از برقگیرهایی که در بالای تمامی دکلها و بر روی بالاترین فاز استفاده می نماییم . در ای ن مقاله ضمن بیا ن عملکرد سیستمهای حفاظتی خطوط انتقال از جمله برقگیرها، به بیان ساختار و نحوه استفاده از برقگیرها بجای سیم زمین در خطوط کمپکت می پردازیم .