سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عضو خوبان – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سیدمسعود رفعتی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی انوری – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز

چکیده:

اهمیت توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه، موجب شده است تا بسیاری از کشورها، شکل گیری و تقویت صنایع کوچک و متوسط را در اولویت قرا رداده و از آن به عنوان راهبردی اشتغال زا جهت بهبود توان رقابتی و افزایش صادرات بهره برداری نمایند. این شرکت ها به دلیل ویژگیهایی از قبیل انعطاف پذیری، اشتغال پذیری، ظرفیت سازی سیستماتیک، نوآوری و خلاقیت از مزیت نسبی برخوردارند. از سوی دیگر برون سپاری به عنوان یک روش مناسب با شرط دارا بودن ویژگیهای لازم می تواند ابزار مفیدی برای صرفه جویی در وقت، هزینه، ارتقای کیفیت و آزاد سازی منابع باشد. دراین مقاله برای شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از برنامه ریزی آرمانی، جهت انتخاب استراتژی بهینه در تولید محصول با رویکرد برون سپاری یک مدل پیشنهاد می گردد که با استفاده از نرم افزارهای موجود در چند شرکت مورد مطالعه پیاده سازی می شود