سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا اکبری – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
کوروش زیارتی – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز

چکیده:

در آموزش شبکه های عصبی انتخاب روش آموزش تأثیر مهمی بر کارایی شبکه دارد. یکی از روش هایی که محققین برای آموزش شبکه های عصبی ارائه داده اند بهینه سازی گروهی ذرات می باشد. بهینه سازی گروهی ذرات روشی برای بهینه سازی هر تابع حقیقی پیوسته است، که از رفتارهای اجتماعی موجودات زنده اقتباس شده است. در این مقاله ابتدا روش جدیدی بر مبنای بهینه سازی گروهی ذرات برای آموزش شبکه های عصبی ارائه می شود، سپس شبکه عصبی آموزش دیده با این روش برای فشرده سازی تصویر استفاده شده و کارایی آن با روش آموزش انتشار به عقب مقایسه می شود. نتایج نشان دهنده برتری این روش بر روش آموزش انتشار به عقب است.