سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محسن رضائی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
عزت ا… رئیسی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

براساس اطلاعات بارندگی، آبدهی چشمه ها، قنات و چاه های آهکی اطراف تاقدیس رحمت، بیلان آبی تاقدیس در سال آبی ۷۷-۱۳۷۶ محاسبه گردیده است. حجم آب ورودی به تاقدیس در این سال معادل ۵۴/۵ میلیون متر مکعب برآورد شده است. چشمه ها، قنات و چاه های آهکی، سالانه معادل ۳۲/۵ میلیون متر مکعب آب از سفره ی کارستی رحمت خارج کرده اند. در نتیجه مقایسه ی این ارقام، سفره ی کارستی رحمت از بیلان مثبت ۲۲ میلیون متر مکعب در سال مورد مطالعه برخوردار بوده است که از این مقدار، ۳/۵ میلیون متر مکعب سهم یال جنوب غربی تاقدیس و ۱۸/۵ میلیون متر مکعب سهم یال شمال شرقی تاقدیس می باشد. بار آبی کم دریال جنوب غربی باعث شده است این سفره در بعضی قسمتها مورد هجوم آب شور دشت مجاور (دشت کربال) قرار گیرد.