مقاله استفاده از تئوري کلاسيک صفحات در تحليل ارتعاشات صفحه تابعي دايروي کوپل شده با لايه هاي پيزو الکتريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اميركبير مهندسي مكانيك (اميركبير) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: استفاده از تئوري کلاسيک صفحات در تحليل ارتعاشات صفحه تابعي دايروي کوپل شده با لايه هاي پيزو الکتريک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد تابعي
مقاله لايه هاي پيزوالکتريک
مقاله تئوري صفحات کرشهف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: راستگو عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل ارتعاشي صفحات دايروي نازک از جنس مواد تابعي (FGM) کوپل شده با لايه هاي پيزوالکتريک بر اساس تئوري صفحات کرشهف ارايه شده است. مشخصات صفحه تابعي مطابق تابع تواني از جزء حجمي مواد تشکيل دهنده در راستاي ضخامت صفحه و ميدان پتانسيل الکتريکي با يک تابع درجه دو طوري مدل شده است که معادله ماکسول برآورده شود. معادلات ديفرانسيل حرکت براي اولين بار به صورت تحليلي براي صفحه دايروي با تکيه گاه گيردار حل شده است. درستي روش تحليلي ارايه شده از طريق مقايسه نتايج با تحقيقات مشابه و نيز با نتايج روش المان محدود سه بعدي تاييد شده است. در مطالعات عددي تاکيد اصلي، بررسي اثر تغيير شاخص گراديان صفحه تابعي بر روي ارتعاشات سازه مرکب مي باشد. پاسخهاي تحليلي و نتايج حاصل مدل ساده شده اي براي مطالعه پارامتري و درک مشخصات ارتعاشي صفحات دايروي ايزوتروپ کوپل با لايه هاي پيزوالکتريک ارايه مي دهد.