سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
محسن نورمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تعیین ظرفیت باربری تیرهای بتن آرمه، همواره مورد توجه محققات و متخصصان بوده است. در یک دهه گذشته با مطرح شدن بحث تقویت اعضاء بتن آرمه توسط صفحات FRP، فصل جدیدی از مطالعات در این زمینه شکل گرفته است؛ که بخش قابل توجهی از این مطالعات، بر طراحی برشی اعضاء تقویت شده با FRP متمرکز می باشد. آنچه بیش از همه بررسی دقیق و موشکافانه این اعضاء را ضروری ساخته است، عدم شکل پذیری این اعضاء می باشد.هدف از این مقاله ارائه روشی نوین برای بررسی رفتار تیرهای تقویت شده با صفحات FRP، تحت برش و خمش و تعیین ظرفیت برشی این اعضاء، با استفاده از تئوری میدان فشاری می باشد. با استفاده از تئوری میدان فشاری می توان مولفه های تنش و کرنش در بتن و فولاد و در نتیجه ظرفیت تیرهای بتن آرمه معمولی تحت برش را تعیین کرد. در این مقاله با اصلاح روابط تئوری میدان فشاری برای اعضاء تقویت شده با صفحات FRP، کلیه مولفه های تنش و کرنش در بتن، در فولادهای طولی و عرضی و نیز درصفحات تقویتی FRP تعیین شده و رد نهایت تاریخچه بارگذاری تیر و ظرفیت برشی آن ها تعیین می گردد. با توجه به حجم زیاد محاسبات و استفاده از یک روش سعی و خطا در حل معادلات این تئوری، یک برنامه کامپیوتری برای حل مساله ارائه شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده از تئوری میدان فشاری می تواند به خوبی برای بررسی ظرفیت برشی تیرهای بتن آرمه که باصفحات کامپوزیتی FRP تقویت شده اند، به کار گرفته می شود.