سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم دوستی رودی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
صبا سرتیپ نیا –

چکیده:

قطعه بندی به معنای افراز یک تصویر به قطعات تشکیل دهنده آن است دررشد منطقه ای به عنوان یک الگوریتم رایج قطعه بندی هرقطعه با پیکسلهای همسایه اش مقایسه می شود تا درصورتیکه شدت رنگ یک پیکسل همسابه به میانگین شدت رنگ پیکسلهای قطعه نزدیک باشد به قطعه اضافه شود دراین مقاله ابتدا یک تصویر به بلوکهای هم اندازه تقسیم شده سپس با اجرای تبدیل فوریه – ملین روی بلوکها نتیجه این تبدیل ها با هم مقایسه میشوند با توجه به رشد بلوکی قطعه ها و استفاده از تبدیل فوریه – ملین الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتمهای قبلی بهینه تر بوده و با سرعت بهتری قابل اجراست.