سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر فرجی دانا – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
محمدباقر شمس الهی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
الهام شاهین فرد – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در سالهای اخیر تبدیل موجک به عنوان ابزار مناسبی برای کاربردهای پردازش سیگنال از جمله فشرده سازی اطلاعات مطرح گردیده است. دارا بودن مشخصه هایی چون تعامد، تقارن (داشتن فاز خطی)، دامنه کوچک و همچنین مرتبه بالای تقریب برای یک تبدیل در کاربردهای پردازش سیگنال و تصویر از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در تبدیل موجک معمولی برقراری همزمان همه شرایط بالا ناممکن می باشد. تبدیل موجک چندگانه در واقع تعمیمی از تبدیل موجک اسکالر می باشد که امکان برقراری همزمان همه شرایط بالا برای آن ممکن می باشد. در این مقاله به معرفی این تبدیل و استفاده از آن در فشرده سازی تصویر پرداخته شده است.