سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا دشتی – دفتر فنی توزیع برق تهران
رحمن دشتی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ترانسفورماتور، قلب تپنده سیستم قدرت بشمار می رود، لذا بعلت تامین قابلیت اطمینان بالا در شبکه و ارزش مالی بالای ترانسفورماتور و اهمیت وجودی آن در شبکه توزیع ما را به شناخت عوامل موثر در آسیب دیدگی ترانسفورماتورها و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از ایجاد آن ملزم می کند . این مقاله با تکیه بر آمار ترانسفورماتورهای آسیب دیده شبکه توزیع شرکت برق منطقه ای تهران در سال های ۸۱ تا ۸۴ به بررسی علت ها و عوامل موثر در آسیب دیدگی این ترانسفورماتورها می پردازد . این مقاله با ارائه مجموع ظرفیت ترانسفورماتورهای سوخته و هزینه خسارت ناشی از این آسیب دیدگی که هر منطقه متحمل شده است به ارزیابی ترانسفورماتورهای آسیب دیده بر اساس شرکت های سازنده، محل نصب آن ( پست زمینی یا هوایی ) و زمان آسیب دیدگی آن می پردازد . همچنین این مقاله میزان خسارت وارده به شرکت برق منطقه ای تهران ناشی از تعمیر اساسی ترانسفورماتور های آسیب دیده با توجه به طول عمر پایین آنها پس از تعمیر بجای تعویض به موقع آنها با ترانسفورماتورهای جدید را مورد ارزیابی قرار می دهد و برای ترانسفورماتورهای توزیع شرکت برق منطقه ای تهران منحنی پیری ترانسفورماتور ارائه می گردد .