سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علیجانیها – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید بهنام –

چکیده:

از طرح ایده استفاده از سیگنال ECG به عنوان یک خصوصیت بیومتریک مدت زیادی نمی گذرد. در کلیه تحقیقات گذشته از ویژگیهای فواصل زمانی بین نقاط مشخصه که از سیگنال ECG فرد در حالت استراحت استخراج شده بودند، استفاده شده است. نتایج مؤید توانایی خوب این ویژگی در شناسایی هویت افراد مختلف می باشد. در اینجا با هدف بررسی چگونگی عملکرد ویژگیهای مختلف در هنگام تغییر تعداد و نرخ ضربانات قلبی پس از فعالیت بدنی اقدام به انجام این تحقیق نمودیم. نتایج تحقیق بر روی ۱۲ فرد مختلف نشان دادند کارایی ویژگیهای مذکور بر روی سیگنالهای اخذ شده پس از فعالیت بدنی در شناسایی هویت بسیار ضعیف می باشد. در این تحقیق ضمن ارائه یک ویژگی مبتنی بر تحلیل در حوزه زمان- فرکانس علاوه بر دستیابی به دقت بالا در شناسایی هویت با استفاده از سیگنالهای اخذ شده در حالت استراحت (بیش از ۹۶ درصد) موفق به کسب نتایج بسیار خوب در شناسایی هویت در حالت پس از فعالیت بدنی شده ایم(در حدود ۷۶ درصد)، ضمناً به کمک ایده ماتریس احتمال توانسته ایم با موفقیت هویت ۱۰ فرد از ۱۲ فرد مورد بررسی را شناسایی نماییم.