سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منصور مومنی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سروش نالچیگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
هادی زارع – دانش آموخته دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
نیلوفر نالچیگر – دانشجوی کارشناسی اردش مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سازمان های امروزی، همواره با مشکل تخصیص منابع به پروژه های گوناگون پیشنهاد شده مواجه اند چرا که همواره منابع در دسترس سازمان ها، کمتر از منابع مورد نیاز برای همه پروژه های پیشنهاد شده به یک سازمان می باشد. در چنین شرایطی تشخیص پروژه های کارا، راه حل کلیدی برای این مساله می باشد، این در حالی است که عوامل چندگانه ای مثل سود، هزینه، زمان مورد نیاز پروژه و … بر این تصمیم تاثیر می گذارد. در این تحقیق، کاربرد تحلیل پوششی داده ها در شناسایی سیستم های اطلاعاتی کارا- از میان سیستم های اطلاعایت پیشنهاد شده به سازمان-نشان داده شده است. در انتها نیز، با ساتفاده از داده های واقعی ۲۸ سیستم اطلاعاتی کاربرد این روش نشان داده شده است.