مقاله استفاده از تخمين زننده كمينه كننده ميانگين مربعات خطا جهت بهبود كيفيت تصاوير مقطع نگاري رايانه اي از شكم بر اساس مدل مخلوط لاپلاس دومتغيره در حوزه تبديل ويولت مختلط چندبعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: استفاده از تخمين زننده كمينه كننده ميانگين مربعات خطا جهت بهبود كيفيت تصاوير مقطع نگاري رايانه اي از شكم بر اساس مدل مخلوط لاپلاس دومتغيره در حوزه تبديل ويولت مختلط چندبعدي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبديل ويولت مختلط
مقاله تخمين زننده كمينه كننده ميانگين مربعات خطا
مقاله مدل مخلوط
مقاله مدل توام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: وفادوست منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مسايل تعيين كننده در زمينه حذف نويز در حوزه ويولت بر اساس تئوري بيز، استفاده از تابع چگال احتمال مناسب براي مدل كردن ضرايب ويولت مي باشد. از جمله خصوصيات ضرايب ويولت، وابستگي مابين مقياسي آنها مي باشد. در واقع مابين ضرايب ويولت و والد آنها در مقياس مجاور همبستگي بالايي وجود دارد. بر همين اساس در چند سال اخير به جاي استفاده از توزيع هاي تك متغيره در هر زيرباند ويولت از توزيع هاي دومتغيره استفاده شده است. در اين مقاله از مخلوط دو توزيع دومتغيره لاپلاسي براي مدل كردن ضرايب ويولت استفاده شده است. استفاده از اين مدل، هم خصوصيات نوك تيزبودن در مبدأ و دُم داربودن توزيع ضرايب ويولت و هم خصوصيت وابستگي مابين مقياسي آنها را به طور توام به همراه خواهد داشت. بر اساس اين مدل توزيع احتمال و با استفاده از تخمين زننده كمينه كننده ميانگين مربعات خطا (MMSE)، الگوريتم تطبيقي جديدي براي كاهش نويز حاصل مي گردد. از اين الگوريتم براي كاهش نويز تصاوير مقطع نگاري رايانه اي (CT) از شكم در حوزه تبديل ويولت مختلط استفاده مي گردد. نتايج شبيه سازي هاي صورت گرفته با اين الگوريتم بيانگر بهبود عمليات كاهش نويز به طور كمي و كيفي در مقايسه با ديگر روش هاي مطرح شده در مقالات مي باشد.