سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد دورعلی – استاد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک
علیرضا فتحی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک
امیر خواجه پور – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک
احسان تویسرکانی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

فرآیند LPD یکی از روشهای نوین تولید می باشد که کاربردهای صنعتی فراوانی دارد . در حال حاضر مدلهای ارائه شده بعلت وجود عدم قطعیت زیاد و همچنین ماهیت متغیر با زمان بودن فرآیند چندان مناسب استفاده برای اهداف کنترلی نمی باشد . در این مقاله برای اولین بار مساله شناسایی بهنگام این فرایند بررسی شده است . ساختار انتخاب شده برای مدل ARMAX بوده و از روش RLS جهت تخمین پارامترهای این مدل بهره گرفته شده است . نتایج شبیه سازی و تجربی نشان داد که به کمک این روش می توان به خوبی این سیستم را مدلسازی نمود .