سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رحیمی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید شیری – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در مسائل بازیابی اطلاعات مبتنی بر بازخورد کاربر، یکی از مشکلات اصلی، کمبود تعداد نمونه های آموزشی است. دلیل این امر، عدم امکان دریافت تعداد نمونه های زیاد برچسب خورده توسط کاربر است. برای رفع این مشکل، ما در این مقاله، از روشی برای برچسب گذاری صوری متون استفاده میکنیم. با این کار از مزیت تعداد نمونه های آموزشی بیشتر، با نیاز کمتر به بازخورد کاربر، بهره مند خواهیم شد. برای دخیل کردن عدم دقت ذاتی موجود در برچسب های صوری، از مفاهیم فازی استفاده کرده و برای دسته بندی نمونه ها جهتبازیابی، ازSVMکه یک روش قدرتمند دسته بندی داده ها محسوب می شود استفاده کرده ایم. در ضمن جهت بهبود کارایی ، برای انتخاب نمونه های کاندید برای برچسب گذاری صوری، از روش خاصی استفاده شده است. این الگوریتم برای اولین بار در حوزه بازیابی متون مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آزمایشات نشان می دهد که این روش، نسبت بهSVM با یادگیری فعال و مبتنی بر بازخورد کاربر، نتایج بسیاربهتری ارائه می کند.