سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن زیاری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
انیر ایزدی – کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
علی نصرالله تبار آهنگر – کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

طرح سازه ای لایه های روسازی آسفالتی تابعی از پارامترهای مختلفی است که از جمله مهمترین آنها سختی مخلوط آسفالتی است که با عنوان مدول ارتجاعی معرفی می شود. در کشور ما طرح سازه ای روسازی ها بر اساس مقادیر سختی فرضی لیه های مختلف انجام می شود که ممکن است بیانگر مقادیر سختی واقعی مصالح مختلف نباشد. انجام تست تعیین مدول ارتجاعی، زمان بر است و نیازمند نیروی کار ماهر و دستگاهای خاص است. بنابراین طبیعی است که در اکثر مواقع و به خصوص در شرایط کارگاه از همان مقادیر پیش فرض برای طراحی استفاده شود. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط مناسب و قابل قبول بین سختی ( مدول ارتجاعی مخلوط آسفالتی) و پارامترهای تست مارشال که در فرایند طرح مخلوط مارشال حاصل می شوند، می باشد. پارامترهای تست مارشال که در این مطالعه لحاظ شده اند، عبارتند از نسبت استحکام به روانی و پارامتر شاخص مارشال که شیب قسمت خطی منحنی بار- تغییر مکان است که در مدت انجام تست مارشال حاصل می شود. نتایج رگرسیون، ارتباط خوبی بین مدول ارتجاعی و نسبت استحکام به روانی در فرکانس بارگذاری ۰/۳۳ یعنی شرایط اعمال بار با سرعت کم نشان دادند.