سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر نوروزی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدمهدی فتاحی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دا
شبنم صفارپور – کارشناس ارشد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

با توجه به فقر شکل های پوشش زمین و استفاده از اراضی در ایران، هدف از این مقاله بررسی روش های تهیه شکل های پوشش زمین و استفاده از اراضی منطقه دشت قم، با استفاده از تصاویر ماهواره ای و انتخاب بهترین روش تهیه شکل ها در این منطقه است. روشهای طبقه بندی مورد نظر این مقاله عبارتند از : روش طبقه بندی نظارت شده تک باند، روش طبقه بندی نظارت شده چند باند، روش طبقه بندی هیبرید و روش طبقه بندی با استفاده از شاخصهای گیاهی است.