سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا دهکرد میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهران مهدی آبادی – پژوهشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا

چکیده:

هدف از این مقاله، طراحی سیستم تشخیص خرابی های متداول عملگر چرخ عکس العملی ماهواره است. برای این منظور از روش مبتنی بر مدل کیفی بهره گرفته شده است. در این روش، ابتدا با استفاده از معادلات دینامیکی چرخ عکس العملی به طراحی رویتگر غیرخطی پرداخته می شود. سپس با مقایسه حالات واقعی و تخمینی، دو سیگنال مانده تولید می شود. این دو سیگنال ورودی های واحد تصمیم گیری را تشکیل می دهند. طراحی بخش تصمیم گیری با استفاده از استدلال کیفی صورت می گیرد. بدین منظور از ابزار قدرتمند فازی استفاده شده است. در ادامه، قوانین فازی بهینه، پیاده سازی شده و شبیه سازی سیستم تشخیص خرابی طراحی شده برای یک چرخ عکس العملی ماهواره صورت می گیرد.