سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین شهیدزاده – کارشناس الکترونیک و کارششناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و تراف

چکیده:

مسئله پارک حاشیه ای و کنترل آن یکی از معضلات کلانشهرها و به خصوص تهران است تا کنونروش های بسیاری به کار بسته شده تا این معضل را حل کنند که هر یک از آنها مزایا و معایب خودرا دارند. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری بین اجرای روش های مختلف میزان بودجه مورد نیاز و نحوه تامین آن است. در بیان این تجربه سعی شده است در ابتدا با تعریف مشکلات و مسائل ناشی از عدم اجرای مدیریت پارک حاشیه ای، روشهای ساماندهی آن بررسی شود. سپس تشریح خواهد گردید که چگونه پس از کار کارشناسی دقیق روی انواع روشها، روش مدیریت پارک حاشیه ای توسط دستگاه های خودپرداز (Pay & Display) به عنوان روش برتر انتخاب گردید. همانطور که در مقاله خواهید دید راهکارها و پیشنهادهای اجرایی آن در شهر تهران معرفی و مورد بررسی قرار می گیرند. نخست لازم بود مشخصات فنی دستگاه مورد نظر تهیه گردد و سپس مسئله خرید از خارج یا تولید داخلی آن مطرح بود که نهایتا با اعتماد به توان شرکت های داخلی یکی از آنها انتخاب گردید. مشکل اصلی نبود منابع مالی طرح بود که با استفاده از توان بخش خصوصی تمامی این مشکلات رفع و هزینه لازم تامین شد.