سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آمنه نصر – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، بخش میکروبیولوژی
روحا کسری کرمانشاهی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، بخش میکروبیولوژی
ایرج نحوی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، بخش میکروبیولوژی

چکیده:

یکی از راههای نگهداری غذا افزودن مواد محافظ غذایی است. اما اغلب یک ماده نمی تواند یک فرآورده را به اندازه کافی محافظت نماید بنابراین لازم است که سیستم محافظی ایجاد شود که بر محدودیتهایی که هر یک از مواد محافظ دارند غلبه کند. با استفاده از مخلوط مواد محافظ در صورت انتخاب معقول هر یک از اجزا می توان به فواید عملی قابل ملاحظه ای رسید. در این تحقیق جهت کنترل باکتری لیستریامنوسیتوژنز که از لبنیات جدا شده بود ابتدا میزان MIC مواد محافظ نسبت به آن تعیین شد و مشاهده شد که به غلظتهای مجاز بنزوات سدیم، اسید سوربیک، سیترات سدیم، اسید سیتریک، سوربات پتاسیم، اسید استیک، اسید پروپیونیک در غذا مقاوم است. آنگاه برای کنترل آن اثر ترکیب مواد محافظ بر آن بررسی شد و مشاهده شد که این باکتری به علت وجود سترژیسم بین مواد محافظ، در غلظتهای به میزان چندین بار کمتر از وقتی که به تنهایی استفاده شوند باکتری لیستریامنوسیتوژنز را مهار کردند. در این مطالعه بنزوات سدیم و سوبات پتاسیم، اسید سیتریک و اسید بنزویک، اسید سوربیک و اسید پروپیونیک و اسید استیک بر روی باکتری لیستریا منوسیتوژنز سینرژیسم نشان دادند.