سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید یار احمدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
بختیار فیضی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
نسرین حاجی حسنی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

برنامه ریزی جهت هرنوع کاری نیازمند داشتن اطلاعات مربوط به آن کار است. در برنامه ریزی های آمایش سرزمین گردآوری اطلاعات مهمترین قسمت و از اهم مشکلات می باشد. اطلاعات مورد نظر برنامه ریزان از منابع مختلف اطلاعاتی قابل تهیه بوده و امروزه اطلاعات بدست آمده از داده های سنجش از دور و بطور اخص تصاویر ماهواره ای شکل پیشرفته تر و قابل اعتماد تر آن می باشد. تکراری بودن تصاویر ماهواره ای بهمراه سایر قابلیت های منحصر بفرد آن، برنامه ریزان را قادر به پایش و کشف تغییرات محیطی می سازد. با شناخت وضعیت موجود برنامه ریزان قادر به ار ائه برنامه های مطلوب و ارائه مدیریت بهینه خواهند بود . تحقیق حاضر به مطالعه کاربری های اراضی در سطح شهرستان بناب پرداخته است . سیمای طبیعی منطقه بخاطر قرار گرفتن در حاشیه دریاچه ارومیه و توسعه مناطق صنعتی در سطح گسترده در آن، مدام در حال تغییرات می باشد. به همین خاطر استفاده از تصاویر ماهواره ای با دقت تفکیک مکانی بالا نظیر تصاویر ماهواره ای SPOT5 جهت شناخت وضعیت موجود به منظور مدیریت بهینه منطقه ضروری بنظر می رسد . این کار با تفسیر رقومی تصاویر مذکور با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال صورت گرفت ونهایتا نقشه کاربری منطقه با دقتی ۹۳٫۷۷ درصد تهیه گردید. در مرحله بعدی نقشه کاربری اراضی به محیط GIS منتقل و مساحت هرکدام از کلاسهای کاربری اراضی محاسبه گردیده است . توصیه می گردد بررسی تغییرت محیطی ومونیتورینگ آن از طریق تفسیر رقومی تصاویر ماهوار ای دوره های زمانی بعدی برای سال های آتی در منطقه صورت گیرد.