سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کیانفر پیامنی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
ایرج ویسکرمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان

چکیده:

سنجش از دور ماهوارره ای با قابلیت تصاویر رقومی چند طیفی و تکراری از نواحی وسیع و در عین حال با هزینه و صرف وقت کم می تواند به همراه یک GIS نقش مهمی در ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن، فرابینی تغییر در ناحیه در طی معدنکاری و پراکنش معادن و ارزیابی کیفیت منظر بعد از اتمام کار معدن داشته باشد.
بیشتر کشورهای دارای مقررات EIA، معادن را در ردیف فعالیتهای که محیط را شدیدا متاثر می سازند طبقه بندی نموده اند بنابراین انجام EIA برای معادن جزء برنامه های لاینفک زیست محیطی است. مراحل اساسی در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی هر پروژه ای شامل این موارد است: ۱- تشریح پروژه پیشنهادی و گزینه های آن . ۲- تشریح محیط زیست موجود ۳- انتخاب شاخص های زیست محیطی قابل استفاده ۴- تعیین اهمیت و وسعت پیامدهای زیست محیطی ۵- تشخیص مسائل انسانی در رابطه با پروژه ۶- ارزیابی اهمیت پیامدها ۷- درج اقدامات اصلاحی در برنامه پروژه ۸- تشخیص درآمدها وهزینه های زیست محیطی پروژه ۹- تهیه گزارش ارزیابی.