سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حامد مهدی کیا – دانشجوی مهندسی پلاسما، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
سینا محسنیان – کارشناسی ارشد مهندسی پلاسما، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا خانی – دکترای فوتونیک، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
بابک شکری – عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک و پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
به منظور دفع آلودگی های زیست محیطی ناشی از کارخانجات صنعتی مانند صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی و سایر صنایعرهیافت نوینی تحت عنوان پلاسمای حرارتی معرفی و امکان سنجی شد. تکنولوژی پلاسما به دلیل تولید محیط بسیار داغ وپر انرژی قادر خواهد بود حتی محکم ترین پیوند های موجود در ملکولهای مواد مختلف را شکسته و آنها را به اجزای گازیمثل سینگاز (H2 – CO) که قابلیت استفاده به منظور تولید الکتریسته را دارا می باشند و نیز مواد جامدی که می توان از آنهادر صنعت راه و ساختمان استفاده کرد می باشد. در این راستا راکتور پلاسمایی حرارتی مناسب برای پردازش انواع پسماندهایصنعتی و غیر صنعتی طراحی و ساخته شد. در ساختار آن از یک مشعل پلاسمای جریان مستقیم (DC) استفاده شد کهمشخصه یابی آن انجام و دمای تولیدی آن بر حسب پارمتر توان اعمالی اندازه گیری شد. به منظور تشکیل پلاسما از گازهایآرگون و نیتروژن استفاده شد. سپس در حالت بهینه به دست آمده تاثیر آن بر روی پسماندهای نفتی پالایشگاه شازند اراک بهعنوان نمونه ای از پسماندهای تولید شده در صنعت بررسی شد و محصولات گازی تولیدی از آن مانند گازهای متان، بوتان،ایزوبوتان، اتان و هیدروژن که ارزش سوختی بالاتری دارند توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مشخص شدند. در انتها آثاری ازدوده های حاصل از سوختن سوخت های فسیلی مشاهده نشد اما مقداری کک به صورت جامد در داخل راکتور باقی می ماندکه به نوبه خود مصارف گوناگونی در صنعت دارد.