سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شیری – عضوهیئت علمی دانشگاه ایلام
محمد داورپناه جزی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بن بست درمسیریابی پدیده مخربی است که دراثروابستگی بافرها و کانالهای مسیریابی بهصورت چرخه وابستگی غیرقابل حل ظاهرمیشود به جهت استفاده ناکارآمد از منابع درروش پیشگیری از بن بست راهکارکشف و رفع بن بست مورد توجه قرارگرفته است که اجازه آزادی بیشتری نسبت به پیشگیری از بن بست میدهد دراینمقاله با توجه به رفتارفازی بن بست آن را به موقع با تکنیکهای فازی تشخیص داده حتی الامکان از تشخیص پیامهای عادی به عنوان پیامهای درگیر بن بست جلوگیری کرده و درضمن روش فازی کشف بن بست بطول پیادم یا بسته حساس نبوده و اجازه میدهد که پیامها با طولهای متفاوت درشبکه جریان داشته باشند که این راهکارباعث کم شدن هزینه بالاسری می شود.